[1]
K. . Mohd Kambali @ Hambali, S. . Sintang, and A. . Zainal Abidin, “DIALOG ANTARA AGAMA DALAM KONTEKS ILMU PERBANDINGAN AGAMA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM”, tafhim, vol. 6, May 2015.