[1]
R. Febrian and S. Hidayatullah, “Keutamaan Bercucuk Tanam dan Kedaulatan Makanan: Analisis terhadap kitab al-Barakah fī Faḍl al-Saʿy wa al-Ḥarakah karangan Shaykh Muḥammad Al-Ḥubayshī: The Importance of Agriculture and Its Role in Food Sovereignty: An Analysis of the Book of al-Barakah fī Faḍl al-Saʿy wa al-Ḥarakah by Shaykh Muḥammad Al-Ḥubayshī”, tafhim, vol. 16, no. 1, Jun. 2023.