[1]
A. . Elias, “MENILAI KEMBALI FAHAM ‘BUDI’ MELALUI BACAAN TEKS-TEKS MANUSKRIP MELAYU HINGGA KURUN KE–18: SUATU PENELITIAN AWAL”, tafhim, vol. 13, no. 1, Jun. 2020.