(1)
Mohd Kambali @ Hambali, K. .; Sintang, S. .; Zainal Abidin, A. . DIALOG ANTARA AGAMA DALAM KONTEKS ILMU PERBANDINGAN AGAMA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM. tafhim 2015, 6.