(1)
Febrian, R.; Hidayatullah, S. Keutamaan Bercucuk Tanam Dan Kedaulatan Makanan: Analisis Terhadap Kitab Al-Barakah Fī Faḍl Al-Saʿy Wa Al-Ḥarakah Karangan Shaykh Muḥammad Al-Ḥubayshī: The Importance of Agriculture and Its Role in Food Sovereignty: An Analysis of the Book of Al-Barakah Fī Faḍl Al-Saʿy Wa Al-Ḥarakah by Shaykh Muḥammad Al-Ḥubayshī. tafhim 2023, 16.