(1)
Elias, A. . MENILAI KEMBALI FAHAM “BUDI” MELALUI BACAAN TEKS-TEKS MANUSKRIP MELAYU HINGGA KURUN KE–18: SUATU PENELITIAN AWAL. tafhim 2020, 13.