[1]
Febrian, R. and Hidayatullah, S. 2023. Keutamaan Bercucuk Tanam dan Kedaulatan Makanan: Analisis terhadap kitab al-Barakah fī Faḍl al-Saʿy wa al-Ḥarakah karangan Shaykh Muḥammad Al-Ḥubayshī: The Importance of Agriculture and Its Role in Food Sovereignty: An Analysis of the Book of al-Barakah fī Faḍl al-Saʿy wa al-Ḥarakah by Shaykh Muḥammad Al-Ḥubayshī. TAFHIM: IKIM Journal of Islam and the Contemporary World. 16, 1 (Jun. 2023). DOI:https://doi.org/10.56389/tafhim.vol16no1.6.